Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warszawa-Czerniaków (św. Antoni z Padwy) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.08.2015 11:55

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Warszawa-Czerniaków

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Description:

Kosciół i szpital bernardynom oddał w 1693 r. Stanisław Herakliusz Lubomirski (EK, 11, kol. 70)

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Antoni z Padwy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Archbishopric: warszawskie

Diocese: warszawska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1864 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 52.198518 21.056892999999945 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Chemperek Dariusz, Lubomirscy (Stanisław Herakliusz), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 70
  • Chemperek Dariusz, Lubomirscy (Stanisław Herakliusz), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 70
  • Chemperek Dariusz, Lubomirscy (Stanisław Herakliusz), Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 70