Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warszawa-Czerniaków (św. Antoni z Padwy)
Illustris adolescentis in ex teras regiones peregre abeuntis arma Romano-catholica...
introduced: 29.04.2014 14:16 | last update: 29.04.2014 14:16