Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Karmelici, Warszawa-Leszno
Drozdys, (im. zak.:) Wawrzyniec od św. Kajetana (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:30 | last update: 15.06.2016 15:30
Dworakowski, (im. zak.:) Augustyn (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:43 | last update: 15.06.2016 15:43
Garbowski, (im. zak.:) Eliasz (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:32 | last update: 15.06.2016 15:32
Kołakowski, (im. zak.:) Mikołaj (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:38 | last update: 15.06.2016 15:38
Pałejkis, (im. zak.:) Michał (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:35 | last update: 15.06.2016 15:35
Piskorski, (im. zak.:) Florian od św. Józefa (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:26 | last update: 15.06.2016 15:26
Piskorski, (im. zak.:) Gabriel (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 16:07 | last update: 15.06.2016 16:07
Zawadzki, (im. zak.:) Franciszek (Karmelici)
introduced: 15.06.2016 15:40 | last update: 15.06.2016 15:40