Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Karmelici, Warszawa-Leszno
plan, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
plan, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów trzewiczkowych p.w. Narodzenia N.P. Marii. Projekt nie wykonany rozbudowy kościoła, 1913 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21