Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warszawa-Praga (MB Loretańska, św. Antoni z Padwy) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.04.2015 00:02

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1811 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Warszawa-Praga

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: MB Loretańska, św. Antoni z Padwy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja małopolska pw. NMP

Archbishopric: podl. bezpoś. Stolicy Apostolskiej

Diocese: warszawska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1811 r.

Geolocation: 52.255607924279964 21.0767309208984 (hide map)