Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Warta (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 23.08.2015 22:02

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1457 r.
 • Restitution

  1929 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 10.03.1898 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Warta

Other name(s): niem. Liebwart, ros. Варта

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 9, 98-290, Warta, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: (043) 829-40-74, email: warta@bernardyni.pl

Additional location information: Polska, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: klasztor i kościół w dobrym stanie

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1457 r.

Description:

Fundacja mieszczan: Wartskich, Świętosława i Anny Darmopychów oraz Doroty Kurskiej i Doroty Zarębinej, którzy ofiarowali ziemię pod budowę kościoła i klasztoru oo. Bernardynów. W latach 1795-1836 zakonnicy założyli szkoły elementarnej i średniej oraz seminarium nauczycielskiego.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Wielkopolska

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska pw. Matki Boskiej Anielskiej

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 10.03.1898 r.
  • Description:

    

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1929 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.706151 18.626656899999944 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Rulka Kazimierz, Warta, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 258-259
 • Rusecki Innocenty, Klasztor i kościół Ojców Bernardynów w Warcie - miejscem kultu o. Rafała z Proszowic, Kalwaria Zebrzydowska, 1998, s. 30-31
 • Kronika kościelne wewnętrzna, „Przegląd Katolick”, 36, 1898, s. 220