Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Kapucyni, Chodorków (św. Kajetana)
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do GKS dotyczący biblioteki franciszkanów, dominikanów i kapucynów (wrocławskich?) oraz obrazów w klasztorze św. Wincentego we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga do Krakera w sprawie dzieł sztuki i książek z klasztoru reformatów, kapucynów i franciszkanów we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Büschinga do Krakera w sprawie obrazów z kościoła kapucynów (we Wrocławiu?), 1881 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do Schulza w sprawie klasztoru kapucynów, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Hermanna (?) do Büschinga dotyczący obrazów z klasztoru dominikanów i wzmiankujący o obrazach z kościoła kapucynów i kościoła krzyżowców z czerwoną gwiazdą w Świdnicy, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Krakera do Büschinga w sprawie obrazów i ołtarzy w kościołach franciszkanów, kapucynów i reformatów, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List Krakera w sprawie obrazów z klasztoru kapucynów (we Wrocławiu?), 1881 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pokwitowanie dla Neumanna za zbiory biblioteczne klasztoru Kapucynów i tamtejsze obrazy, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:47
Визитные описи: Брусиловский и Ходорковский Капуцинские м-ри, 1833 - 1834 r.
introduced: 15.02.2016 15:14 | last update: 15.02.2016 15:14
Визитные описи Луцкого, Яновицкого, Кустынского, Варковецкого, Будзского, Слуцкого и Заславского м-рей Вернардинкого Ордена; Разъямпольского, Владимирского, Острогского, Брусиловского и Ходорковского м-рей Капуцинского Ордена, Мендзыржецко-Острогского и Пинского м-рей Францисканского Ордена, Минского женского Вернардинского м-рей, 1797 - 1798 r.
introduced: 15.02.2016 15:04 | last update: 15.02.2016 15:04

1 2 3 4