Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian)
August III, król polski, powtarza dokumenty swoich poprzedników począwszy od Kazimierza Jagiellończyka [1469.07.12 - w dokumencie błędnie - 1569] nadające przywileje miastu Wierzbica, należącemu do klasztoru cystersów w Wąchocku, 1749 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Autografy królewskie (Sasi z domu Wettinów i Stanisław Leszczyński), 1698 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Bolesław, książę krakowski i sandomierski nadaje klasztorowi w Wąchocku liczne wolności od ciężarów na rzecz księcia i zwiększa jego uposażenia, 11.06.1275 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Bolesław, książę krakowski i sandomierski poświadcza umowę zawartą w 1258 r. przez Mścigniewa, syna Pakosława, z Marcinem, opatem klasztoru cystersów w Wąchocku w sprawie zastawu wsi Pękosławice koło Waśniowa za pożyczkę zaciągniętą w klasztorze, 08.05.1274 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Bolesław ks. krakowski i sandomierski odnawia opatowi wąchockiemu przywilej na sól bocheńską, 1270 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Bolesław, ks. krakowski i sandomierski, poświadcza umowę zawartą w 1258 r. przez Mścigniewa, syna Pakosława, z Marcinem, opatem klasztoru cystersów w Wąchocku w sprawie zastawu wsi Pękosławice koło Waśniowa za pożyczkę zaciągniętą w klasztorze, 08.05.1274 r.
introduced: 19.06.2015 08:13 | last update: 19.06.2015 08:13
Bolesław, syn Leszka, książe sandomierski wraz z matką księżną Grzymisławą, za zgodą kapituły sandomierskiej i za wolą braci klasztoru w Wąchocku, dokonuje zmiany części działów we wsi Ostrowie i we wsi Mikołaja syna Hugona (nabytej świeżo przez klasztor wąchocki) między kościołem sandomierskim a klasztorem Cystersów w Wąchocku, 20.03.1243 r.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49
Bolesław Wstydliwy, książę oraz jego małżonka Kunegunda potwierdzają wszystkie dawniejsze przywileje i immunitety sądowe i ekonomiczne dla dóbr klasztornych, 1275 r.
introduced: 14.02.2014 12:45 | last update: 14.02.2014 12:45
Borzuj, wojski sandomierski, dziedzic Ninkowa, zeznaje, że dzierżawiąc 3 wsie klasztoru cystersów w Wąchocku - Wawrzyszów, Wolę Wawrzyszowską i Jabłonicę, rezygnuje z 2 pierwszych, zatrzymując dożywotnio Jabłonicę, 07.06.1374 r.
introduced: 19.06.2015 08:13 | last update: 19.06.2015 08:13
Collectio Autographorum, 05.10.1235 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19

1 2 3 4 5 6 7 ... 17