Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian)
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński]
introduced: 09.03.2015 09:57 | last update: 09.03.2015 19:54
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], 1819 - 1821 r.
introduced: 16.07.2015 14:07 | last update: 17.07.2015 08:35
[Akta] szczególne kapitału złp. 2000 na dobrach Konary dla XX. Cystersów w Wąchocku lokowanego, vol. 1b, 1823 - 1838 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
[Akta] szczególne kwoty zł. p. 100 na Pułonku Sasinowskim zwanym w mieście Wąchocku lokowanej, a do Klasztoru suprymowanego, 1824 - 1829 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], Anszlag czyli wyciąg intraty z folwarku Dębno należącego do klasztoru XX Cystersów Wąchockich
introduced: 03.03.2015 13:38 | last update: 09.03.2015 09:58
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], Folwark Dębno. Spis dokumentów z lustracji
introduced: 03.03.2015 13:38 | last update: 09.03.2015 19:09
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], Opis budowli dworskich znajdujących się w folwarku Dębno i Brzezie
introduced: 03.03.2015 13:38 | last update: 09.03.2015 19:53
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], Opis budowli dworskiej folwarku Dębno wraz z oszacowaniem
introduced: 03.03.2015 13:38 | last update: 09.03.2015 19:46
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], Opis dróg, grobel i mostów na drogach w terytorium folwarku Dębno
introduced: 03.03.2015 13:38 | last update: 09.03.2015 19:04
Akta lustracji folwarku Dembno [Dębno] do klasztoru XX Cystersów Wąchockich należącego [woj. sandomierskiego, powiat opoczyński], Opis granic dóbr Dębno, Brzezie i wójtostwa w Świerzanach
introduced: 03.03.2015 13:38 | last update: 09.03.2015 19:52

1 2 3 4