Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian)
plan, Plan opactwa cystersów w Wąchocku, 1961 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Plan sytuacyjny dawnego opactwa cystersów w Wąchocku
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Situatzionsplan der Stadt und des Kloster Wąchock nebst Umgegend, 1843 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Wąchock. Klasztor cystersów - plan sytuacyjny, 1954 r.
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
plan, Wąchock. Plan sytuacyjny opactwa cystersów, around 1829
introduced: 22.12.2014 15:40 | last update: 22.12.2014 15:40
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny kościoła i klasztoru, 1835 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19