Monastery:
Bożogrobcy, Wągłczew (św. Klemensa) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 31.05.2016 14:41

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1626 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1798 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Wągłczew

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Wągłczew 53, 98-285, Wróblew, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 043 82 13 696, email: swklemens53@gmail.com

Additional location information: Polska, woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Wróblew

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół, ob. parafialny pw. św. Klemensa oraz klasztor, ob. plebania

Religious order

Name of the order: Bożogrobcy

Full Polish name of the congregation: Bracia Krzyżowi Pańskiego Grobu Jerozolimskiego

Full Latin name of the congregation: Fratres Cruciferi Dominici Sepulchri Hierosolymitani; Fratres Canonici Regulares Custodes Sanctissimi Sepulchri Hierosolymitani

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, rycerskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1626 r.

Description:

Kościół św. Klemensa fundacji Macieja i Stanisława Łubieńskich, zbudowany w l. 1622-26 przez muratora Jerzego Hoffmana, został oddany przez Łubieńskich bożogrobcom, których generałem był Maciej Łubieński h. Pomian (herb szlachecki), arcyb. gnieźnieński, interrex po śmierci króla Władysława IV, dostojnik, który koronował Jana Kazimierza.

Entity at the time of the dissolution

Type of dependency: domicilium

Dom, któremu podlega dependencja: Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański)

Church dedication: św. Klemensa

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1798 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.593689 18.58730719999994 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gmurczyk Zbigniew, Wągłczew, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 307