Architektura

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Wągłczew (św. Klemensa)
Wągłczew, klasztor
introduced: 09.03.2015 14:11 | last update: 09.03.2015 14:11
Wągłczew, kościół klasztorny, 1632 - 1635 r.
introduced: 09.03.2015 14:09 | last update: 09.03.2015 14:09