Monastery:
Cystersi, Wągrowiec (Łekno) (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 22.07.2015 20:06

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1153 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1835 - 1836 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Wągrowiec (Łekno)

Other name(s): Łekno

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Klasztor Paulinów i Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu (Opactwo cystersów), Klasztorna 21, 62-100, Wągrowiec, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 67 262-01-25, email: wagrowiec.paulini@gmail.com

Additional location information: Polska, woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zabudowania klasztorne wraz z kościołem użytkuje parafia

Religious order

Name of the order: Cystersi

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Short Latin name: OCist

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1153 r.

Description:

Po kasacji pomieszczenia opactwa przystosowano do różnych innych potrzeb. W skrzydle południowym znalazł się sąd powiatowy i więzienie. Kościół klasztorny przeznaczono na kościół parafialny dla nowo utworzonej parafii łęgowsko-tarnowskiej, do której należały tez pomieszczenia klasztorne w skrzydle zachodnim. Zlikwidowano bibliotekę, która w momencie kasaty liczyła ponad 1940 tomów. Uległa ona rozproszeniu. W roku 1920 utworzono w klasztorze Konwikt Arcybiskupi. Podczas drugiej wojny światowej kościół i klasztor były zamknięte. Niemcy urządzili w nich magazyn sprzętu sanitarnego i lekarstw. W roku 1945, 20 stycznia, kościół i zabudowania klasztorne spłonęły podpalone przez uciekających Niemców. Odbudowano je w latach 1946-1968. Do odbudowy spalonych obiektów przystąpiono w 1946 r. W roku 1968 w pomieszczeniach poklasztornych założono Dom Zasłużonego Kapłana Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Jakuba Wujka. Funkcję tę pełnił on do czerwca 1997 r. Obecnie obiekty klasztorne są rekonstruowaną budowlą późnobarokową wzniesioną częściowo na murach obiektu gotyckiego. Skrzydło północne i zachodnie pocysterskiego klasztoru w Wągrowcu należą do parafii poklasztornej, a skrzydło wschodnie i południowe zostały przeznaczone na inne cele. W sieni prowadzącej do karceru, znajduje się lapidarium - ekspozycja motywów architektonicznych - znaleźć tu można między innymi płyty nagrobne ozdobione motywem miecza, co oznaczało, że pod taką płytą spoczywa krzyżowiec W centrum wirydarza znajduje się studnia o ok. 25 metrach głębokości.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: gnieźnieńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1835 - 1836 r.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 52.8044729 17.191948899999943 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gładysz Andrzej, Wągrowiec, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 308