Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Chojnice (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.11.2016 15:11

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1365 r.
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: 1527 r.
 • Restitution

  1620 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 07.05.1819 r. Data faktycznej kasaty: 22.07.1819 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Chojnice

Name at the time of dissolution: Conitz, Konitz

Other name(s): kaszb. Chònice lub Chòjnice, niem. Konitz, Conitz; lit. Choinicės, ros. Хойнице [pol. Chojnice, ang. Khoynitse], ukr. Хойніце [pol. Chojnice, ang. Khoynitse]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach (klasztor augustianów-eremitów), ul. Grunwaldzka 1, 89-600, Chojnice, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. pomorskie, pow. chojnicki, tel.: 052 3977087, email: sekretariat@katolik.chojnice.pl

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół klasztorny augustianów, ob. siedziba Katolickiego LO im. Romualda Traugutta

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1365 r.

Description:

W 1656 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Szwedów (EK, 1, kol. 1077)

Pośrednia informacja o Chojnicach zawarta jest w dokumencie wystawionym przez Mestwina II w 1275 roku augustianom z pobliskiej wsi Swornegacie. (Wiki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Pomorze Wschodnie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1527 r.
  • Description:

   Zakonnicy przeszli na protestantyzm

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data urzędowa kasaty: 07.05.1819 r.
  • Date of actual dissolution: 22.07.1819 r.
  • Description:

   Zabudowania klasztorne przekazano miejskiemu gimnazjum - umieszczono w nich konwikt. Trzy barokowe ołtarze przeniesiono z kościoła klasztornego do fary, podobnie obraz Matki Boskiej Pocieszenia, który w 1852 r. trafił do kościoła parafialnego w Wieluniu. Obecnie siedziba Katolickiego LO im. Romualda Traugutta.

Restitution

Restytucje przed 1772
  • Date: 1620 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 53.6931 17.5612 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
 • Piszcz Edmund, Chojnice, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 213

Foto

Widok od strony pn.-zach., 
Autor: Pici3k. 31.10.2010. Za:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katolickie_Liceum_Ogolnoksztalcace_w_Chojnicach.JPG