Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Węgrów (św. Piotra z Alkantary, Antoniego z Padwy)
1.[Księga członków III Zakonu] Catalogus Noblium et Illustrium Personarum quae tertij…,1721 -1850; 2.[księga konwersji],Catalogus Eorum qui inspirante Divina Gratia et Spiritu Sancto varios errores suarum Sectarum abjecerunt et Sacro Sanctam Fidem Catholicam susceperunt, 1694 -1790, 1694 - 1790 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Akta dotyczące budynku klasztornego i różnych uprawnień gospodarczych Reformatów węgrowskich, 1802-1850, 1802 - 1850 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Akta Xsiędza Hilchena gwardiana konwentu węgrowskiego XX Reformatów przeciwko sukcesorom Jana Meyznera w sprawie wypłacenia złp. 300, 1819 - 1845 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
Dowody odnowienia kościoła parafialnego w Węgrowie w roku 1883, 1883 - 1886 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
[Inwentarz biblioteki], Rejestr Najnowiej Ułożony Książek Znajdujących się w Bibliotece XX RR w Węgrowie, 1854 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
[Korespondencja]Pisma władz kościelnych i państwowych, (Dawne Akta Parafialne), 1806-1843, 1806 - 1843 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
[Korespondencja] Pisma władz kościelnych i państwowych do gwardiana Reformatów węgrowskich oraz pisma gwardiana węgrowskiego, 1823-1847, 1823 - 1847 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
[Korespondencja] Pisma władz kościelnych i państwowych do gwardiana węgrowskiego i dziekana dekanatu węgrowskiego oraz pisma tychże, 1824-1842, 1824 - 1842 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
[Korespondencja z władzami państwowymi] Dawne Akta Korespondencyi Klasztoru OO Reformatów z Władzami Świeckimi, 1799-1886, 1799 - 1886 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07
[Kronika] Acta Conventus Vęgroviensis et Dispostione Venerabilis Diffinitorii sub…, 1760, -1860, 1760 - 1860 r.
introduced: 09.04.2015 09:07 | last update: 09.04.2015 09:07

1 2 3