Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Węgrów (św. Piotra z Alkantary, Antoniego z Padwy)
Akta rachunkowości kościoła po Reformackiego w Węgrowie, 1922, 1922 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Brudnopis listu; m.in. informacja o sporządzeniu szczegółowo opisu kościoła poreformackiego w Węgrowie oraz inwentarza jego zakrystii; z powodu braku kapłana przy tym kościele "wszystko wystawione jest na stęchl[iznę] i zbutwione"; propozycja rozdziału szat liturgicznych między kościoły parafialne w Czerwonce Grochowskiej, Czerwonce Liwskiej, Grębkowie, Jarnicach, Kapciach, Korytnicy, Kościółku, Rozbitym Kamieniu, Skibniewie, Starowsi, Stoczku i Wyszkowie; w sumie 56 sztuk., 1875 r.
introduced: 16.11.2015 18:58 | last update: 16.11.2015 18:58
Inwentarz fundi instructi kościoła i beneficjum poreformackiego w Węgrowie, 1921 - 1960 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Na mocy reskryptu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego wszyscy alumni przyjęci w poprzednim roku do nowicjatu lub seminarium muszą dostarczyć duplikaty zaświadczeń od wójtów lub burmistrzów gmin, potwierdzone przez komisję obwodową (lub wojewódzką w przypadku alumnów z innego województwa), o tym, że nie brali udziału w powstaniu listopadowym. Polecenie przekazania tej informacji gwardianowi klasztoru reformatów w Węgrowie., 17.12.1833 r.
introduced: 16.11.2015 18:58 | last update: 16.11.2015 18:58
Wypisy z kroniki na temat Mikołaja Kuczyńskiego - pochówek, XX century
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Zgoda na rozdział aparatów kościelnych kościoła poreformackiego w Węgrowie między pobliskie uboższe kościoły parafialne i nakaz sporządzenia wykazu tych przedmiotów z podaniem ich przybliżonej wartości; prośba o przysłanie okazałego ornatu ze szkaplerzem do Lublina dla biskupa; prośba o przechowanie książek i dokumentów pochodzących z klasztoru reformatów, wyszczególnionych przez dziekana w spisie wcześniej wysłanym do konsystorza., 20.01.1875 r.
introduced: 16.11.2015 18:58 | last update: 16.11.2015 18:58
Дела о капиталах различных Реформатов в Венгрове, 1872 - 1884 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15
О продаже здания бывшего Венгровского м-ря Седлецкой губ. магистрату, 1907 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25
О часах, вделанных в стенах по-Реформатского здания в г. Венгрове, Седлецкой губернии, 1878 - 1879 r.
introduced: 15.02.2016 15:15 | last update: 15.02.2016 15:15