Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Wieluń (Boże Ciało) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.08.2015 11:55

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1335 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1839 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Wieluń

Other name(s): łac. Velun, ros. Велюнь=Velyun, jid. וויעלון=Wwyʻlwn, czes. Věluň

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Kolegiata Bożego Ciała w Wieluniu (Kościół pw. Bożego Ciała), ul. Augustiańska 8a, 98-300, Wieluń, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Additional location information: Polska, woj. łódzkie, pow. wieluński, gm. Wieluń

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings:

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1335 r.

Description:

Fundacja Kazimierza Wielkiego - wg Encyklopedii Katolickiej fundacja ta miała miejsce w 1350 r. W 1655 r. klasztor został zniszczony w wyniku najazdu Szwedów (EK, 1, kol. 1076-1077)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Boże Ciało

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1839 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 51.2213329 18.56809899999996 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Związek Jan, Wieluń, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 529-530
 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 65-67

Foto

kościół kolegiacki p.w. Bożego Ciała, w zespole klasztornym augustianów
autor: Stefan.p21
żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wielun_kolegiata39.jpg