Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wilno (św. Anna, św. Franciszek z Asyżu, św. Bernardyn ze Sieny)
akwaforta, Kościół św. Anny w Wilnie, 1924 r.
introduced: 31.10.2014 15:45 | last update: 31.10.2014 15:45