Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bonifratrzy, Wilno (Święty Krzyż)
Dochody. Konwent i szpital Bonifratrów w Wilnie p.w. Świętego Krzyża, 1642 - 1645 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
Inwentarz Funduszu Kościoła i Szpitala OO. Bonifratrów Wileńskich, przy podaniu w Administracyią tegoż funduszu WJX. Wincentemu Szawlewiczowi, wskutek Ukazu Rzymsko-Katolickiego Duchownego Kollegium z dnia 23 M[iesią]ca 8bra r[oku] 1831 za N˚ 1967 przez K, 1832 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Inwentarz Konwentu y Szpitala Wileńskiego pod tytułem Świętego Krzyża Zakonu S[więte]go Jana Bożego sub tempus Vicariatus anni unius Adm[odum] R[everen]di Patris Friderici Mochylowski p.t. Eiusdem Conventus, et Hospitalis per integrum triennium novitiorum, 1745 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Inwentarz Konwentu y Szpitala Wileńskiego pod Tytułem Świętego Krzyża Zakonu Świętego Jana Bożego Roku Pańskiego 1747 spisany, 1747 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Sprawozdanie kościoła i klasztoru Bonifratrów w Wilnie, 1939 - 1945 r.
introduced: 30.04.2015 11:46 | last update: 30.04.2015 11:46
"Visitationae conventum rodinis s Joannis Dei [Bonorum fratrum] e Cracoviensis a. 1709 2 Leopoliensis a. 1721, 3 Vilnensis 1720 i 4 Zamosciensis a. 1722", 1709 - 1722 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Wizyta Kościoła i Szpitala OO. Bonifratrów w mieście Gubernskim Wilnie, przez naznaczonego Wizytatora z Rządu Dyecezyalnego Wileńskiego za rok 1830 odprawiona i we czterech exemplarzach opisana, 1830 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28