Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bonifratrzy, Wilno (Święty Krzyż)
Виленские бонифратры / Bonifratrzy wileńscy., 1827 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские бонифратры – взыскание долга с Ваньковича / Bonifratrzy wileńscy – ściągnięcie długu od Wańkowicza., 1825 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Перевод Виленских бонифратров в упраздненный Тринопольский м-рь / Przeniesienie wileńskich bonifratrów do zniesionego klasztoru w Trynopolu., 1832 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Перевод всех бонифратров в Виленскую обитель / Przeniesienie wszystkich bonifratrów do klasztoru wileńskiego., 1843 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Передача дома бонифратров в Вильне государственной думе / Przekazanie domu bonifratrów w Wilnie dumie państwowej., 1839 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Передача колоколов бонифратров в Гродненский Борисоглебовский м-рь / Przekazanie dzwonów bonifratrów do monasteru św. św. Borysa i Gleba w Grodnie., 1843 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15