Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wilno (Duch Święty)
Kopiarz dokumentów dotyczących Klasztoru św. Ducha OO. Dominikanów w Wilnie, z lat 1501 – 1641, 1501 - 1641 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Luźne akta dotyczące Klasztoru św. Ducha OO. Dominikanów w Wilnie
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Wizyta całego funduszu Kościoła i Klasztoru XX. Dominikanow Łukiskich na przedmieściu Gubernskiego miasta Wilna sytuowanego, za rok 1820 sporządzona, z Ukazu Konsystorza Rzymsko-Katolickiego Wilneskiego tegoż roku M[iesią]ca 8bra 9 dnia za N. 4300 danego, 1822 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Wizyta całego Funduszu Kościoła i Klasztoru XX. Dominikanow Wileńskich pod tytułem So Ducha Dyecezyi i Gubernij Wileńskiey w Guberńskim mieście Wilnie Prowincyi Zakonney Litewskiey za rok 1820 skutkiem ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza Od, 1820 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Wilenskiego S. Ducha XX. Dominikanow w Mieście Gubernskim Wilnie położonego przez delegowanego Wizytatora Xiędza Jakoba Gąsowskiego Wizytatora Zgromadzenia Kapłanow So Wincentego à Paulo Roku 1828 Miesiąca 7bra odprawiona, 1828 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Xięży Dominikanow pod Tytułem Sgo Ducha w Mieście Gubernskim Wilnie w Powiecie i Dekanacie Wileńskim z Roku 1818, 1819 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
"Wizyta kościoła i klasztoru Karmelitanek Bosych wileńskich w gubernii, powiecie i dekanacie wileńskim, w mieście Wilnie położonych przez wizytatorów WWIXX Piotra Cybowicza, kanonika katedry wileńskiej i Reginalda Szaniawskiego, przeora klasztoru xx domin, 1830 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
Wizyta Kościoła y Klasztoru Wileńskiego Świętego Ducha XX. Dominikanow w Mieście Gubernialnym Wilnie, w Dekanacie Wileńskim przez naznaczonych Wizytatorow z Rządu Wileńskiego Dyecezalnego WW. Imc. XX. Dominika Petrellewicza, Wikaryusza Katedralnego y X. E, 1830 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34