Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wilno (Duch Święty)
Ukazy Konsystorza do duchowieństwa unickiego w dekanacie drohiczyńskim 1828, 02.11.1828 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Varia 1826-1830, 10.10.1828 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1803 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1828 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1828 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1830 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1830 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1835 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленские доминиканцы / Dominikanie wileńscy., 1835 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Виленских доминиканов спор о имении / Spór o mienie dominikanów wileńskich., 1802 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15

1 2