Druki

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wilno (Duch Święty)
Aeneida to iest o Aeneaszu troiańskim ksiąg dwanaście. Przekładnia Andrzeia Kochanowskiego...
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej synom Ojczyzny ku przestrodze i poprawie [...]. Dawniej spisana, z Przydatkami teraz wydana
introduced: 29.04.2014 11:04 | last update: 29.04.2014 11:04
Miscellanea rerum ad Statum Ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu partinentia
introduced: 14.05.2014 20:18 | last update: 14.05.2014 20:18
Pro tremenda et veneranda Trinitate adversus Christianum Francken apologeticus
introduced: 17.06.2014 21:24 | last update: 17.06.2014 21:24
Roszczka Aaronowa w Arce [...] zamknięta [...] Krolowa [...] Marya Panna [...] kazaniami przez [...] Onufrego od Najświętszego Sakramentu [...] wystawiona.
introduced: 14.01.2015 17:14 | last update: 14.01.2015 17:14
Troiaki pokłon kaznodzieyski niedzielny, Bogu w Troycy Swiętej Jedynemu oddany. Albo kazania Troycy Nayświętszey dedykowane [...] Przez [...], Cz. 1
introduced: 14.01.2015 17:14 | last update: 14.01.2015 17:14
Troiaki pokłon kaznodzieyski niedzielny, Bogu w Troycy Swiętej Jedynemu oddany. Albo kazania Troycy Nayświętszey dedykowane [...] Przez [...], Cz. 2, [...] z przydatkiem tragedyi o Męce Pańskiey na kazania passyi postnych rozłożoney [...]
introduced: 14.01.2015 17:14 | last update: 14.01.2015 17:14