Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Wilno (św. Józef)
Виленские кармелитанки – неплатеж векселя / Karmelitanki wileńskie – niewykupienie weksla, 1817 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
Денежные претензии Виленских кармелитанoк / Roszczenia finansowe karmelitanek wileńskich, 1836 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
Закрытие Виленского женского кармелитанского м-ря / Zamknięcie żeńskiego klasztoru karmelitańskiego w Wilnie, 1865 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
Кармелитанки босые в Вильне / Karmelitanki bose w Wilnie., 1813 r.
introduced: 02.07.2014 16:15 | last update: 02.07.2014 16:15
Описание примет монахинь Виленских женских м-рей орденов визиток и кармелиток, их духовника и служанок, отправленных безвозвратно за границу / Scharakteryzowanie zakonnic żeńskich klasztorów wizytek i karmelitanek w Wilnie, ich spowiednika i służby, którz, 1865 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
О высылке из Вильна монахини кармелитского м-ря А. Ракитовичевны в Новогрудский м-рь доминиканок / O wysiedleniu z Wilna zakonnicy klasztoru karmelitańskiego A. Rakitowiczewny do klasztoru dominikanek w Nowogródku, 1854 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16