Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Wilno (św. Józef)
Bubnowska, (im. zak.:) Maurycja (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:54 | last update: 18.06.2016 18:54
Ciechanowiczówna, (im. zak.:) Maria (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 19:03 | last update: 18.06.2016 19:03
Frąckiewiczówna, (im. zak.:) Teresa (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:48 | last update: 18.06.2016 18:48
Gutowska, (im. zak.:) Eleonora (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:59 | last update: 18.06.2016 18:59
Jankowska, (im. zak.:) . Józefa (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:46 | last update: 18.06.2016 18:46
Jasiewiczówna, (im. zak.:) Anna (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:52 | last update: 18.06.2016 18:52
Jasiński, (im. zak.:) Eugeniusz (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 19:10 | last update: 18.06.2016 19:10
Jurkiewiczówna, (im. zak.:) Aniela (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 19:05 | last update: 18.06.2016 19:05
Klimaszewska, (im. zak.:) Stanisława (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:35 | last update: 18.06.2016 18:35
Kodłubowska, (im. zak.:) Kassylda (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:42 | last update: 18.06.2016 18:42

1 2