Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Karmelitanki bose, Wilno (św. Józef)
Lenczewska, (im. zak.:) Dominika (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:44 | last update: 18.06.2016 18:44
Łunkiewiczówna, (im. zak.:) Wincenta (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:57 | last update: 18.06.2016 18:57
Rakitowiczówna, (im. zak.:) Aleksandra (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:50 | last update: 18.06.2016 18:50
Sadkiewiczówna, (im. zak.:) Katarzyna (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:33 | last update: 18.06.2016 18:33
Siekienówna, (im. zak.:) Maria (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 19:01 | last update: 18.06.2016 19:01
Szczerbińska, (im. zak.:) Honorata (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:38 | last update: 18.06.2016 18:38
Szklarenikówna, (im. zak.:) Kazimiera (Karmelitanki bose)
introduced: 18.06.2016 18:29 | last update: 18.06.2016 18:29

1 2