Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Wilno
Akta dotyczące ustanowienia na rzecz kolegium wileńskiego oraz rosieńskiego pijarów hipoteki na folwarku Dukszty, 1768 - 1769 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akta różne pijarów wileńskich 1727-1808. Tom II, 1727 - 1808 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. A. Inwentarze nieruchomości, należących do kolegium wileńskiego, 1740 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. B. Papiery kolegium na Snipiszkach, 1779 - 1796 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. C. Fragmenty księgi rektorskiej kolegium wileńskiego, 1805 - 1814 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akta różne pijarów wileńskich 1740-1838. Tom I. D. Papiery różne kolegium wileńskiego, 1780 - 1836 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akta wizytacji klasztoru pijarów w Wilnie 1804, 1817, 1819, 1804 - 1819 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akt wizyty klasztoru OO. Pijarów w Snipiszkach. B. r., kon. XVIII w., XVIII century
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Campus eloquentiae, 1696 r.
introduced: 02.07.2015 12:36 | last update: 02.07.2015 12:36
Cathalogus librorum Domus Snipiscensis, 1788 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17

1 2 3