Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Wilno
Regestr różnych rzeczy y Sprzętów, które po obięciu przez XX. Piarów Collegium Snipiskiego przybyły do tegoż Collegium od Miesiąca Oktobra Roku Pańskiego 1775 y które do Inwentarza Podawczego nie należą, 1775 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Różne dokumenty z lat 1708-1856, XVIII century - XIX century
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Spisy profesorów, uczniów oraz służby wileńskich szkół pijarskich, 1726 - 1810 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Wizyta całego funduszu xx. Pijarów wileńskich dyecezyi i gubernii wileńskiey […] 27 VI 1823, 1823 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Wizyta Całego Funduszu XX. Pijarów Wileńskich Dyecezyi i Gubernij Wilenskiey P[owia]tu i Dekanatu Wilenskiego, Prowincyi dawney Litewskiey, za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńsko-Rzymsko-Katolickiego Duchownego Konsystorza, Oddziału Rzadowego za Nm 2797 M[ie, 1822 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta całego Funduszu XX. Pijarów Wileńskich Dyecezyi i Gubernij Wileńskiey Pow[iatu] i Dekanatu Wileńskiego, Prowincyi dawney Litewskiey za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńsko-Rzymsko-Katolickiego Duchownego Konsystorza, Oddziału Rządowego za Nm 2797 M[ies, 1820 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru XX. Piiarów Wileńskich na ulicy Dominikańskiey położonego odbyta w roku 1817 dnia 18 m[iesią]ca grudnia, 1817 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru XX. Piiarów w Gubernii i Powiecie Wilenskim, w Mieście Wilnie, w Dekanacie Wilen[skim] położonego, przez naznaczonego Wizytatora z rządu Dyecezalnego Wileńskiego za Rok 1830 odprawiona, 1830 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru XX. Pijarów Wileńskich na ulicy Dominikańskiej położonego odbyta w roku 1817 miesiąca stycznia 14 dnia przez Xiędza Alexandra Głogowskiego tegoż zgromadzenia prowincyała, 1817 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34

1 2 3