Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Wilno
Виленские пиары / Pijarzy wileńscy, 1824 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
Возвращение пиарам каменного здания при костеле св. Рафаила / Zwrócenie pijarom kamiennego budynku przy kościele św. Rafała, 1841 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
Долг Виленских пиаров / Dług wileńskich pijarów, 1822 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16
Продажа Ем. Ивашкевич плаца пиарского в Вильне / Sprzedaż Em. Iwaszkiewicz placu pijarskiego w Wilnie, 1889 r.
introduced: 02.07.2014 16:16 | last update: 02.07.2014 16:16