Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Barczewo (św. Andrzej ap.)
Bojarzynowski, (im. zak.:) o. Tyburcjusz (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 12.05.2014 23:25 | last update: 12.05.2014 23:27
Kuszewski, (im. zak.:) br. Marian (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 12.05.2014 23:39 | last update: 12.05.2014 23:39
Schauke, (im. zak.:) br. Marian (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 12.05.2014 23:35 | last update: 12.05.2014 23:35
Wojtyński, (im. zak.:) br. Tymoteusz (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 12.05.2014 23:37 | last update: 12.05.2014 23:37
Szymon Klein, (im. zak.:) o. Szymon (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 12.05.2014 23:31 | last update: 12.05.2014 23:31