Monastery:
Dominikanie, Chotajewicze (św. Barbara m.) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 16.04.2016 15:00

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1681 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Chotajewicze

Current name(s): Хатаевічы [pol. Chatajewiczy, ang. Khatayevichy]; Акцябар [pol. Akciabar, ang. Aktsyabar]

Other name(s): ukr. Жовтень [pol. Żowteń, Żowtenʹ; ang. Zhovten’]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] miński, raj [rej.] łohojski

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1681 r.

Description:

Dominikanie przebywali tam w latach 1681-1830. W kościele pw. św. Barbary znajdowały się znakomite organy. Wedle źródeł dominikańskich organistą do 1689 r. był o. Wincenty Bielakowski. (Wiki)

Około 1830 r. klasztorna biblioteka posiadała w swoich zbiorach 86 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Barbara m.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. mińska

Historical region: Litwa właściwa

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 54.4314 27.7448 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167