Monastery:
Cystersi, Wistycze (św. Zofii) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.04.2015 00:02

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1675 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Wistycze

Religious order

Name of the order: Cystersi

Full Polish name of the congregation: Zakon Cystersów

Full Latin name of the congregation: Ordo Cisterciensis; Sacer Ordo Cistersiensis

Short Latin name: OCist

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1675 r.

Description:

Fund. staraniem Eustachego (Ostafiego) Tyszkiewicza przy współudziale okolicznej szlachty oraz samych cystersów.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Dom, któremu podlega dependencja: Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian)

Church dedication: św. Zofii

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.
  • Description:

   Na mocy rozporządzenia władz gubernialnych z 10.10.1840 r. kościół pocysterski został przekazany cerkwi prawosławnej, zaś budynki klasztoru przejęło wojsko. W dniu 21.08.1844 r. Departament Spraw Duchownych podjął decyzję o przeznaczeniu budynków klasztornych ma szkołę parafialną, część zaś budynków miał zająć pleban prawosławny. Obecnie wszystkie budynki pocysterskie zostały rozebrane.

Map

Location: estimated

Geolocation: 52.2041667 23.68444439999996 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Witkowski Rafał, Wistycze, [w:] Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań, 1999, s. 356-360