Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Cystersi, Wistycze (św. Zofii)
Wizyta całego Funduszu Klasztoru Wistyckiego i Kościoła Parafialnego, Dyecezyi Wileńskiey, Gubernii Grodzieńskiey, Powiatu i Dekanatu Brzeskiego, Zakonu Cysterskiego za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, Oddziału Rządowe, 1820 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru Wistyckiego i Kościoła Parafialnego Zakonu Cysterskiego Gubernii Grodzieńskiey Powiatu i Dekanatu Brzeskiego z R[ok]u 1818, 1819 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34