Architektura

powiązane z klasztorem
Cystersi, Wistycze (św. Zofii)
Wistycze, klasztor, ending of the XVII cent.
introduced: 19.04.2014 14:34 | last update: 15.01.2015 09:08
Wistycze, kościół klasztorny, 1748 r.
introduced: 19.04.2014 14:34 | last update: 15.01.2015 09:08