Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna)
Akta kolegium witebskiego pijarów. Tom II. Akta Różne 1755-1821 oraz opis kolegium w Dubrownie 1797, 1755 - 1821 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Akt Lustracyi Kollegium Pijarskiego Witebskiego z całym onego funduszem, przez naznaczonego od Zwierzchności Dyecezalney Wizytatora Antoniego Majewskiego Prałata Kustosza Archi-Katedry Mohilewskiey dnia 13 stycznia rozpoczętey, a dnia 26 tegoż miesiąca 18, 1818 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
"Approbatio novae fundationis Clericorum regularium Scholarum Piarum in civitate nostra Vitebscensi", 13.11.1754 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Inwentarz Collegii Dubrovnensis Scholarum Piarum przez ks. Fabiana Eliaszewicza po trzech trenniach, zaczętych w Witebsku a zakończonych w Dąbrowie sporządzony d. 21 Novembra 1790 r. przy zdaniu urzędu rektorskiego... na osobę JKs. Józefa Ostrowskiego, 21.11.1790 r.
introduced: 11.02.2014 11:18 | last update: 11.02.2014 11:18
Klemens XIV, papież udziela odpustów wieczystych Bractwu Najświętszego Serca Jezusowego w kościele pijarów w Witebsku, 1770 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Księga do zapisywania imion i nazwisk uczniów szkoły publiczney witebskiey xx. pijarów, 1803 - 1822 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Rapport Ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału wysłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Rapport o Gymnazyach y Szkołach P[owia]tt[o]wych w 8 Guberniach Wydziału Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego składaiących, także o Szkołach Parafialnych, Pensyach y Konwiktach we 4 Guberniach Wileńskiey, Mińskiey, Witebskiey y Mohylewskiey z Roku 180, 1806 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822, 1807 r.
introduced: 08.05.2014 11:34 | last update: 08.05.2014 11:34
Wizyta Klasztoru XX. Pijarow Witebskich w Archidiecezyi Mohilowskiey w Gubernii Witebskiey w mieście Witebsku wskutek przedpisania Zwierzchności przez X. Macieja Kupścia Prowincyała XX. Pijarów uczyniona R[ok]u 1820, 1820 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51