Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Witków (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2015 12:03 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1675 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1783 r. Data faktycznej kasaty: 1785 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Witków

Current name(s): Новий Витків = Novyi Vytkiv,

Other name(s): Nowy Witków, ros. Витков, ukr. Витків

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ruiny klasztoru

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1675 r.

Description:

Fund. Wacław Lanckoroński, wg Utha 1676, wg Cracovia Leopolis 1675

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: woj. bełskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: lwowskie

Diocese: chełmska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty: 1783 r.
  • Date of actual dissolution: 1785 r.
  • Description:

   wg Gacha 1785; wg Cracovia Lepolis zakonnicy opuścili Witków w 1786 r.

   W 1944 r. banderowcy podpalili kościół. Dziś na miejscu pozostały tylko ruiny dawnego klasztoru

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.314974 24.483010199999967 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 137