Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Wodzisław Śląski (Trójca Święta)
Wodzisław, kościół klasztorny, XV/XVI cent.
introduced: 26.03.2015 15:55 | last update: 28.08.2015 16:37
Wodzisław, kościół klasztorny, XVI century
introduced: 28.08.2015 16:46 | last update: 28.08.2015 16:46