Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Ciechanów (Nawiedzenie NMP)
Andrzej, biskup Płocki na prośbę przeora klasztoru OO Augustianów w Ciechanowie potwierdza następujące dokumenty: "1362, 5 września, Praga: Jan, biskup lutomierski "Luthomushlensis", kanclerz dworu cesarskiego na prośbę klasztorów augustiańskich z Czech,, 1535 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Dokument biskupa nominata i administratora diecezji płockiej do Wincentego Goździńskiego augustianina konwentu ciechanowskiego w sprawie udzielenia mu pozwolenia spowiadania wiernych, 1817 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Inwentarze: 1 "…Inwentarz i wysiew przez X Fulgentego Dziubackiego przeora ciechanowskiego w roku 1835…w czasie wizyty W X prowincjała okazany" 2 "Inwentarz obejmujący w sobie dochody, podatki, opłatę służących, budowle tudzież nieruchomości i ruchomości,, 1835 - 1842 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Przywileje i dokumenty klasztoru z lat 1604-1757 (kopie), 1757 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52