Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Ciechanów (Nawiedzenie NMP)
Dziubacki, (im. zak.:) Flugenty (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 15.05.2015 21:07 | last update: 15.05.2015 21:07
Oszczygieł, (im. zak.:) Adrian (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 15.05.2015 22:05 | last update: 15.05.2015 22:05
Feliks Fagoński, (im. zak.:) Mateusz (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 15.05.2015 21:46 | last update: 15.05.2015 21:46
Piotr Kęski, (im. zak.:) Simplicjan (Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie])
introduced: 15.05.2015 21:03 | last update: 15.05.2015 21:03