Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Ciechanów (Nawiedzenie NMP)
rysunek architektoniczny, Budynki poaugustiańskie. Rzuty czterech domów mieszkalnych, 1868 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Budynki poaugustiańskie. Rzuty czterech domów mieszkalnych, 1868 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19