Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy))
"Acta electionis priorissarum monialium ordinis s Augustini ad s Annam in Arena Wratislaviensi", 1794 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
"Akten betreffend Einkleidung, Prüfung der Ordensjungfrauen auf dem Sande", 1704 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
"Akten betreffend Eintritt der Jungfrau Barbara Göllner in das Kloster", 1756 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Benedykt, opat kl. NMP Na Piasku we Wrocławiu, stwierdza, że Anna, córka Marcina Melczerynne z Namysłowa, jako opiekunka Marcina Tannenbergk, zw. Parioz, przekazała 343 guldeny węgierskie Katarzynie, swej córce, na ręce konwentu z ul. Morgengabe w Namysłowie, 04.05.1493 r.
introduced: 31.05.2016 15:45 | last update: 31.05.2016 15:45
"Betreffend Examen, Einkleidung, Profess, sowie die Velierung im jungfräulichen Kloster s Augustini zu Breslau", 1797 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
"Betreffend Ökonomie und Verwaltung des Jungfrauen Klosters und der Kirche ad s Jacobum auf dem Sande nebst Kapitalien", 1786 - 1787 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Brat Zygmunt Hertil z zakonu joannitów, komisarz delegowany przez papieża Sykstusa IV, udziela absolucji Annie Weygelinn i Małgorzacie Reychelynn z Wrocławia, 1481 r.
introduced: 31.05.2016 15:45 | last update: 31.05.2016 15:45
Burmistrz i wymienieni radni miasta Strzelina stwierdzają, że Sturhanes ze Starego Miasta sprzedał grzywnę czynszu ze swych dóbr w okręgu miejskim, z łąk i z majątku Piotra Fruoth Henrykowi von Gewerden i Tomaszowi Lautenschloers ze Strzelina, 06.09.1462 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
"Fundation zur Unterhaltung der Lampe auf dem Chor zu Ehren des Gnadenbiles unserer Lieben Frau", 1750 r.
introduced: 28.03.2014 10:51 | last update: 28.03.2014 10:51
Grzegorz von Kosten, proboszcz i wymienieni członkowie konwentu klasztoru Św. Mikołaja w Kaliszu, przyjmują wymienione przedstawicielki klasztoru Św. Anny we Wrocławiu do swego bractwa, 19.08.1485 r.
introduced: 31.05.2016 15:45 | last update: 31.05.2016 15:45

1 2 3 4 5 6