Architektura

powiązane z klasztorem
Kanoniczki regularne św. Augustyna, Wrocław (św. Jakub ap. (Większy))
Wrocław, klasztor, around 1709 - 1715
introduced: 19.04.2014 14:27 | last update: 22.09.2015 18:25
Wrocław, kościół klasztorny, around 1686 - 1690
introduced: 19.04.2014 14:27 | last update: 22.09.2015 18:26