Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha)
Bracia Seyphe i Krzysztof Runge, panowie na Różance (Rosental), stwierdzają, że ich poddany Stefan Czigeler z żoną Barbarą, sprzedali ½ grzywny czywny czynszu za 5 grzywien halerzy, Mikołajowi Paszkowic, plebanowi w Smolcu, z połowy swych dóbr w Różance, 24.03.1465 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
Brat Hugo kardynał, legat papieski zezwala dominikanom w Polsce n odprawianie mszy w okresie interdyktu, 24.06.1253 r.
introduced: 20.03.2014 09:10 | last update: 20.03.2014 09:10
Brat Hugo kardynał, legat papieski zezwala przyjmowanie święceń kapłana i kościoła przez każdego przyjeżdżającego biskupa, 24.06.1253 r.
introduced: 20.03.2014 09:10 | last update: 20.03.2014 09:10
Brat Hugo kardynał, legat papieski nadaje odwiedzającym kl. dominikanów we Wrocławiu 40 dni odpustu, 21.06.1253 r.
introduced: 20.03.2014 09:10 | last update: 20.03.2014 09:10
Brat Opizo opat klasztoru w Mesano, legat papieski udziela odwiedzającym kl. dominikanów we Wrocławiu z okazji Św. Wojciecha 40 dni odpustu, 25.04.1254 r.
introduced: 20.03.2014 09:10 | last update: 20.03.2014 09:10
Breviarium (capitulare et collectarius) Wratislaviense, XV century
introduced: 28.03.2014 10:53 | last update: 28.03.2014 10:53
Burmistrz i rada miasta Brzegu stwierdzają, że Jakub Weys, starosta brzeski, na podstawie dawniejszych ksiąg orzekł, że Katarzyna Hawteckynne zapisała 3 grzywny rocznego czynszu ze dóbr w Siemysławiu (Steynersdorf), w weichbildzie brzeskim; po wiardunku dla kościoła w Jankowicach i dla kaznodziei kościoła Św. Krzyża w Brzegu, 22.03.1488 r.
introduced: 31.05.2016 15:45 | last update: 31.05.2016 15:45
Burmistrz i rada miasta Oleśnicy stwierdzają, że Mikołaj Paszkowic, pleban w Smolnej, zapisał po swej śmierci braciom i konwentowi klasztoru dominikanów we Wrocławiu 8 grzywien rocznego czynszu z dóbr miejskich, 07.11.1460 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
Cesarz Zygmunt, król rzymski, węgierski i czeski zaleca dominikanom i dominikankom stosowanie się do zaleceń magistra generalnego, 08.04.1434 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
Cesarz Zygmunt, król rzymski, węgierski i czeski zatwierdza posiadłości i przywileje klasztorów dominikanów i dominikanek we Wrocławiu, 08.04.1434 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38

1 2 3 4 5 6 7 ... 36