Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha)
Cesarz Zygmunt, król rzymski, węgierski i czeski zatwierdza posiadłości i przywileje klasztorów dominikanów i dominikanek we Wrocławiu, 08.04.1434 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
Cesarz Zygmunt, król rzymski, węgierski i czeski zatwierdza posiadłości i przywileje klasztorów dominikanów i dominikanek we Wrocławiu, 08.04.1434 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
"Commentarius in II et III Lib Sententiarum Petri Lombardi", 1471 r.
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
"Commentarius in IV Libros Sententiarum Petri Lombardi", XIV century - XV century
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
"Commentarius in IV Librum Sententiarum Petri Lombardi Quaestiones magistrales", XV century
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
"Commentarius in I et II Libros Sententiarum Petri Lombardi", XV century
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
"Commentarius in I Librum Sententiarum Petri Lombardi", XV century
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
cum Hillain platea theolonicali, 23.10.1411 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
Domasicz, 01.03.1407 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
Dominik Beler, przeor i wikariusz kolegiaty śląskiej i konwent klasztoru dominikanów we Wrocławiu, zatwierdzają testament Katarzyny, wdowy po Pawle Jokosch, mieszczaninie wrocławskim, 29.12.1424 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38

1 2 3 4 5 6 7 ... 36