Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha)
Dorota Ryngynne, dziedziczka w Różance, stwierdza, że Hannus, karczmarz, przekazał Piotrowi Frankinsteyn, mieszczaninowi wrocławskiemu, grzywnę rocznego czynszu z dziedzictwa w Różance, 27.01.1452 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
Fryderyk von Donin, dziedzic Kamieńca Wrocławskiego (Steyne), stwierdza, że Michał Schulke sprzedał 2 grzywny czynszu rocznego Hasse Daumlosynne, Katarzynie i Annie, z klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, z 3 łanów dziedzictwa w Kamieńcu. Po jego śmierci ma być odprawiana msza w kaplicy Św. Anny pod chórem kościoła, 04.11.1404 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
Gabriel z Verony, minister dominikanów na prowincję Austria, Czechy, Polskę, Styrię, Śląsk, Morawy etc., bierze klasztory franciszkanów pod swą opiekę, 28.09.1460 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
Goltberg, 24.11.1414 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
Grossin Smolcz, 03.10.1416 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
Guido Flamochoti, prof. teologii, magister dominikanów, wizytuje klasztor dominikanów we Wrocławiu, 29.06.1451 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
Hieronim, abp Krety, nuncjusz papieski na Polskę, Śląsk i Prusy, jako egzekutor wyroków inkwizycji przeciw heretykom, rozstrzyga spór między miastami Wrocławia i Namysłowem przeciw Jerzemu, królowi Czech, 23.09.1463 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
Hintze Runge, dziedzic na Różance (Rosintal) stwierdza, że Piotr Frankinstein, mieszczanin wrocławski, przekazał siostrom reguły Św. Franciszka 3 grzywny rocznego czynszu z domu i posiadłości, położonych na Nowym Mieście, koło klasztoru Św. Bernardyna i zabudowań na Różance, 16.07.1458 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
IN. Agnieszka, ks. opawska i raciborska, potwierdza darowiznę uczynioną Piotrowi zw. Wasserabe swych owiec z dworu w Baborowie (Baworowicz) i Bojanowicach (Boyanowicz), 07.10.1404 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
IN. Bartłomiej Texierii, generał zakonu dominikanów mianuje Jana z .Ząbkowic Śl., prowincjała polskiej prowincji i inkwizytora papieskiego swoim wikariuszem i powierza mu wprowadzenie zadań obserwancji, 30.07.1432 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38

1 2 3 4 5 6 7 ... 36