Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha)
IN. Katarzyna Brigerynne, wdowa po Janie Jentsch, mieszczaninie brzeskim, nadaje 26 grzywien groszy kościołowi dominikanów Św. Krzyża w Brzegu ze swej jatki mięsnej, 15.01.1414 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
IN. Katarzyna Smedynne zapisuje w testamencie swój dom na Nowym Targu Salomonowi, profesowi klasztoru dominikanów, 06.05.1420 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
IN. Katarzyna Smedynne zapisuje w testamencie swój dom na Nowym Targu Salomonowi, profesowi klasztoru dominikanów, 06.05.1420 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
IN. Katarzyna Sweidniczynne, przekupka wrocławska, nadaje przeorowi i konwentowi klasztoru Św. Wojciecha we Wrocławiu, 6 grzywien rocznego czynszu z domu Jana Glocz na targu solnym we Wrocławiu, 18.02.1446 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
IN. Katarzyna, wdowa po Hermanie zw. cum Hilla, mieszczka brzeska, sporządza testament i zapisuje dominikanom brzeskim 3 wiardunki rocznego czynszu z jatki mięsnej in platea theolonicali, 23.10.1411 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
IN. Maciej, pleban w Mojęcicach (Nowantschicz), stwierdza, że Bernard, bp Kalipolensis, darował Małgorzacie, swej podopiecznej, 6 grzywien rocznego czynszu, 22.04.1435 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
IN. Magister Jan Snechwicz i Zygmunt Lemchen, kanonicy katedralni i Św. Krzyża we Wrocławiu, Jan Gleywicz, mansjonarz w kościele Św. Krzyża oraz Katarzyna Beynne ogłaszają testament Piotra Erben, altarysty, 05.11.1443 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
IN. Mikołaj Goltberg, kanonik i oficjał wrocławski, skazuje Agnieszkę de Chelega na opuszczenie klasztoru Św. Katarzyny, 19.12.1436 r.
introduced: 31.05.2016 13:38 | last update: 31.05.2016 13:38
IN. Mikołaj Paszkowic przekazuje zakrystianowi i braciom klasztoru dominikanów we Wrocławiu wymienione klejnoty, 27.06.1461 r.
introduced: 31.05.2016 15:26 | last update: 31.05.2016 15:26
in platea carnificium, 09.06.1417 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 36