Mobilia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha)
obraz / Kwatera skrzydła poliptyku z malarskim przedstawieniem Upadku Chrystusa pod krzyżem (rewers)., begining of the XVI cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
pieczęć / Pieczęć przeoratu dominikanów, XVII century
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
tłok pieczętny / Tłok pieczętny klasztoru Dominikanów, XIV century
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
tłok pieczętny / Tłok pieczętny klasztoru Dominikanów, first half of the XVIII cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
tłok pieczętny / Tłok pieczętny klasztoru Dominikanów, first half of the XVIII cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
tłok pieczętny / Tłok pieczętny wikariatu generalnego dominikanów, XVIII century
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15