Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanki, Wrocław (św. Katarzyny)
Administratorzy biskupstwa wrocławskiego mianują Pawła Haunold kanonikiem w kościele Św. Krzyża, 30.05.1476 r.
introduced: 31.05.2016 15:27 | last update: 31.05.2016 15:27
Agnieszka de Palow, ksieni i konwent klasztoru klarysek we Wrocławiu, stwierdzają, że Anna, wdowa po Arnoldzie Kujusvelt, wykupiła czynsz, jakim był obciążony jej folwark w Piotrowicach Polskich (Petirwicz), dla klasztoru, 31.10.1355 r.
introduced: 25.04.2014 08:39 | last update: 25.04.2014 08:39
Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze potwierdza przynależność wyższego sądownictwa w Pustkowie ( Jeskowicz ) do klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, 25.01.1382 r.
introduced: 27.03.2014 12:22 | last update: 27.03.2014 12:22
Albrecht, margrabia brandenburski, burgrabia norymberski, starosta śląski i wrocławski, stwierdza, że Hannus Pak, mieszczanin wrocławski, przekazał Heincze Dompnik, mieszczaninowi wrocławskiemu, ½ grzywny groszy rocznego czynszu ze wsi Jastrzębce (Falkinhain), w okręgu średzkim, 03.06.1439 r.
introduced: 31.05.2016 08:36 | last update: 31.05.2016 08:36
Albrecht z Koldic, starosta księstwa wrocławskiego, stwierdza, że Fricze Dompnik, mieszczanin wrocławski, przekazał swej żonie Zofii 2 grzywny rocznego czynszu z dóbr Frankenthal (?), 24.04.1420 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
Albrecht z Koldic, starosta księstwa wrocławskiego stwierdza, że rycerz Niklos Stewir i Franczke von Peterswalde, jako opiekunowie Katarzyny i Anny, swych żon, przekazali Annie, wdowie po Hannsie Sachs, mieszczaninie wrocławskim, folwark w Wojszycach, 08.02.1422 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
Albrecht z Koldic, starosta księstwa wrocławskiego stwierdza, że rycerz Niklos Stewir i Franczke von Peterswalde, jako opiekunowie Katarzyny i Anny, swych żon, przekazali Annie, wdowie po Hannsie Sachs, mieszczaninie wrocławskim, folwark w Wojszycach, 08.02.1422 r.
introduced: 31.05.2016 13:33 | last update: 31.05.2016 13:33
Albrecht z Kolditc, starosta księstwa wrocławskiego stwierdza, że Anna, żona Kuncze Belers i córka Marka Beiers, przekazała Mikołajowi Sachse i Henze Tile, jako opiekunom Anny, prawa do dóbr w Wojszycach (Woischitz), 07.05.1421 r.
introduced: 27.06.2014 08:22 | last update: 27.06.2014 08:22
Anna Freibergynne, przeorysza i konwent klasztoru dominikanek we Wrocławiu, przekazują Katarzynie Neumarktynne i Annie Gustanynne grzywnę z dziedzictwa Fricze Thammenn, 05.03.1431 r.
introduced: 31.05.2016 08:35 | last update: 31.05.2016 08:35
Anna Swarczynne, żona Piotra Weib, mieszczka wrocławska, stwierdza, że Hannus Wendeler, młynarz we młynie zw. Burge, przekazał Matisowi, swemu synowi, 10 grzywien groszy z młyna, 03.04.1434 r.
introduced: 31.05.2016 08:35 | last update: 31.05.2016 08:35

1 2 3 4 5 6 7 ... 85