Mobilia

powiązane z klasztorem
Dominikanki, Wrocław (św. Katarzyny)
obraz / Kwatery skrzydła poliptyku z malarskimi przedstawieniami świętych: Marcina (rewres), Marii i Elżbiety w scenie Nawiedzenia (awers kwatery górnej) oraz Doroty i Małgorzaty (rewers dolnej kwatery)., second half of the XV cent.
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
tłok i pieczęć / Tłok i pieczęć przeoryszy dominikanek, XVI century
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15
tłok pieczętny / Tłok pieczętny klasztoru Dominikanek, XVIII century
introduced: 08.07.2015 13:15 | last update: 08.07.2015 13:15