Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Wrocław (św. Doroty)
Wrocław, klasztor, 20's, XVIII century
introduced: 19.04.2014 14:28 | last update: 22.09.2015 18:50
Wrocław, kościół klasztorny, around 1354 - 1401
introduced: 19.04.2014 14:28 | last update: 22.09.2015 18:51